Reklamacje

Reklamacje

  1. Większość produktów, które Sprzedawca oferujemy w sklepie, jest objęta gwarancją producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku, gdy towar objęty jest gwarancją, informacja o jej warunkach dołączona jest bezpośrednio do produktu. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień, które wynikają z praw konsumenta i przepisów o rękojmi.
  2. Reklamacja może być złożona w szczególności w formie elektronicznej na adres info@aventurasport.pl, w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy – Aventura Sport Bartłomiej Baranowski, ul. Sienkiewicza 47 50-349 Wrocław, osobiście w siedzibie firmy ul. Sienkiewicza 47, 50-349 Wrocław, tel. 717287416.
  3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail,okoliczności wskazujące na fakt zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania,okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Wzór reklamacji do pobrania w pdf. z którego może, ale nie musi skorzystać Klient w przypadku składania reklamacji z tytułu gwarancji.
  5. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczywolnych od wad.
  6. W przypadku stwierdzenia wad w towarach sprzedanych konsumentom oraz przedsiębiorcom z uprawnieniami konsumenta przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23.04.1964 r.
  7. W przypadku zakupów dokonywanych przez przedsiębiorców Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktów.
  8. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej lub bezpośrednio w sklepie. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w terminach i na zasadach określonych przepisami prawa.
  9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl