Reklamacje

Reklamacje

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

W przypadku stwierdzenia wad w towarach sprzedanych na podstawie umów zawartych do dnia 24.12.2014 r., konsumentom przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową określone w ustawie z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego 9Dz. U. nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

W przypadku stwierdzenia wad w towarach sprzedanych na podstawie umów zawartych od dnia 25.12.2014 r., konsumentom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. 2014.121 j.t).

Reklamacja może być złożona w szczególności w formie elektronicznej na adres info@aventurasport.pl, w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy – Aventura Sport Bartłomiej Baranowski, ul. Sienkiewicza 47 50-349 Wrocław, osobiście w siedzibie firmy ul. Sienkiewicza 47, 50-349 Wrocław, tel. 717287416.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail,

okoliczności wskazujące na fakt zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania,

okoliczności uzasadniające reklamację.

O rozstrzygnięciu reklamacji Konsument zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w terminach i na zasadach określonych przepisami prawa.

W przypadku, gdy towar objęty jest gwarancją, informacja o jej warunkach zamieszczona jest bezpośrednio na karcie produktu, którego dotyczy.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl