Reklamacje

Reklamacje

  1. Większość produktów, które Sprzedawca oferuje w sklepie, jest objęta gwarancją producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku, gdy towar objęty jest gwarancją, informacja o jej warunkach dołączona jest bezpośrednio do produktu.
  2. W przypadku stwierdzenia wady w zakupionych towarach konsumentom oraz przedsiębiorcom z uprawnieniami konsumenta przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – dla umów zawartych do dnia 31.12.2022 r.
  3. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi oraz oraz przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. – dla umów zawartych od 01.01.2023 r.
  4. Reklamacja może być złożona w szczególności w formie elektronicznej na adres reklamacje@aventurasport.pl, w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy – Aventura Sport Bartłomiej Baranowski, ul. Sienkiewicza 47 50-349 Wrocław, osobiście w siedzibie firmy ul. Sienkiewicza 47, 50-349 Wrocław, tel. 717287416.
  5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, okoliczności wskazujące na fakt zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania i okoliczności uzasadniające reklamację.
  6. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w terminach i na zasadach określonych przepisami prawa.
  7. W przypadku zakupów dokonywanych przez przedsiębiorców Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktów.
  8. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej lub bezpośrednio w sklepie w formie pisemnej. 
  9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl