Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Firma Aventura Sport Bartłomiej Baranowski, z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 47 we Wrocławiu informuje iż jest administratorem Państwa danych osobowych. Odpowiadamy za wykorzystanie danych zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
 1. Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych będzie różny w zależności od tego, w jakim celu dane są zbierane. Świadczymy usługi drogą elektroniczną i polegają one na udostępnieniu formularza sprzedaży za pośrednictwem, którego Klient ma możliwość zamówienia towaru oraz założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym aventurasport.pl.; zawieramy umowy sprzedaży i zapewniamy obsługę Klienta w sklepie stacjonarnym, przetwarzamy dane osobowe w związku z  zatrudnieniem.
 1. Pozyskane dane wykorzystujemy w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna – wykonanie umowy, przetwarzanie przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu )
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych:
  • wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  • rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamacje, (podstawa prawna – obowiązki prawne, przetwarzanie przez czas wykonania obowiązku wystawienia faktur, przechowywania danych dla celów podatkowych i rozpatrzenia reklamacji)
 • dochodzenia roszczeń – takich jak sprzedaż wierzytelności (podstawa prawna – nasz prawnie uzasadniony interes – przetwarzanie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy )
 • wsparcia obsługi np. informowanie o dostępności towaru, terminie realizacji zamówienia (podstawa prawna – nasz prawie uzasadniony interes – przez czas trwania umowy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu tj. okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, albo  cofnięcia zgody przez osobę pytającą )
 • marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – nasz prawnie uzasadniony interes – do czasu wycofania zgody lub do czasu wniesienia sprzeciwu)
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk, (podstawa prawna – nasz prawnie  uzasadniony interes – do czasu wycofania zgody lub do czasu wniesienia sprzeciwu).
 1. Realizując cele prawnie uzasadnionego interesu będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych. W przypadku profilowania marketingowego będziemy określać jakimi usługami bądź towarami mogliby Państwo być zainteresowani.
 1. Na naszej stronie internetowej możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowym może przesyłać do przeglądarki użytkownika w celu ich zapisywania na komputerze, tablecie  użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym. Pliki cookies mogą ułatwić korzystanie z serwisu internetowego poprzez zachowanie informacji o statusie, aplikacji, preferencjach i innych informacji o użytkowniku, a także administrowanie tymi informacjami. Ustawienia większości przeglądarek zezwalają na akceptację polików cookies, ale użytkownicy mogą je zmienić, aby odmówić akceptowania plików cookies lub otrzymywać ostrzeżenie przy ich przesyłaniu.
 1. Do zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym oraz świadczenia usług drogą elektroniczna w tym udostępnieniu formularza sprzedaży, za pośrednictwem, którego będą Państwo mieli możliwość zamówienia towaru oraz założenia i prowadzenia konta Klienta w sklepie internetowym aventurasport.pl. konieczne jest podanie danych zawartych w formularzu. W przypadku nie podania tych danych umowa nie zostanie zawarta. W przypadku danych zbieranych w zakresie działań marketingowych ich podanie jest w pełni dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.
 1. W szczególności przetwarzamy dane osobowe:
 • Klientów zawierających umowę sprzedaży w sklepie www.aventurasport.pl
 • Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w sklepie www.aventurasport.pl,
 • Klientów sklepu stacjonarnego Aventura Sport we Wrocławiu przy ulicy Sienkiewicza 47 ,
 • Klientów składających reklamacje na towary dystrybutorów i producentów, z którymi mamy podpisane umowy obsługi reklamacji,
 • osób zamawiających usługę Newslettera,
 • pracowników i współpracowników firmy.
 1. Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu realizacji umowy sprzedaży, obsługi Klienta, obsługi reklamacji, płatności za pomocą systemów ratalnych, płatności elektronicznych. Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie z administratorem danych.
 1. Państwa dane przekazujemy:
 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
  • obsługującym nasze systemy informatyczne,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, doradcze,
 • Podmiotom będącym administratorami danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • z którymi mamy zawarte umowy na obsługę reklamacji (dystrybutorzy i producenci)
  • prowadzącym działalność kurierską i pocztową
  • bankom i instytucjom płatniczym np. w celu dokonania zwrotu środków na Państwa konto
  • podmiotom nabywającym wierzytelności .
 1. W trakcie trwania umowy możemy uzyskać dane z rejestrów publicznych w tym rejestru przedsiębiorców, bazy GUS  - w celu wystawienia faktury, sprawdzenia wiarygodności płatniczej  (cel wykonanie umowy,  przez czas trwania umowy).
 1. Jeśli dokonają Państwo płatności za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej wejdziemy w posiadanie danych na temat numeru konta bankowego. Dane te przetwarzane będą w celu sprawdzenia poprawności zapłaty (cel - wykonanie umowy), ewentualnej konieczności zwrotu, w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń (cel - nasz uzasadniony interes prawny, do czasu  przedawnienia się roszczenia wynikające z umowy).
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz stosujemy zabezpieczenia chroniące dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
 1. Mają Państwo prawo do złożenia wniosku  (dotyczący danych osobowych) o:
 • poprawienia danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie jeśli następuje ono na podstawie wyrażonej zgody,
 1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , jeśli wg państwa przetwarzanie danych następuje z naruszeniem przepisów prawa.
 1. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności w szczególności gdy okaże się to niezbędne lub zalecane z uwagi na wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianę technologii, sposobów i celów przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl