Odstąpienie od umowy

1. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie o prawach konsumenta. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)  dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2)  dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać: POBIERZ

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

5. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi/przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument/ przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że konsument / przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta/ przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta/ przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta/ przedsiębiorca na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli konsument/ przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi/ przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument/ przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Konsument/ przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

11. Konsument/ przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta/ przedsiębiorcy na prawach konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach konsumenta.

12. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Aventura Sport Bartłomiej Baranowski, ul. Sienkiewicza 47, 50-349 Wrocław.

13. Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwrot może być dokonany w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, wg cennika operatora.

 

 

 

 

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

  1. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, od doręczenia zamówionego towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. W tym celu należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając pismo na adres Aventura Sport Bartłomiej Baranowski, ul, Sienkiewicza 47, 50-349 Wrocław tel. 71 7287416, lub pocztą elektroniczną na adres info@aventurasport.pl.
  3. Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż 14 dni, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta /przedsiębiorcy na prawach konsumentao decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraża zgodę na inne rozwiązanie.
  7. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Aventura Sport Bartłomiej Baranowski, ul. Sienkiewicza 47, 50-349 Wrocław lub, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, odstąpienia od umowy.
  8. Konsument/przedsiębiorca na prawch konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwrot może być dokonany w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, wg cennika operatora.
  9. Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl